image

Bezpečně přepravíme Váš motocykl

Česky English Español
Drobečková navigace

Úvod > BLOG > Jak je to s pojištěním motocyklu

Jak je to s pojištěním motocykluMezi často kladené otázky patří dotazy k pojištění motocyklu během přepravy

Pojištění motocyklu během přepravy 

Koncept přepravy motocyklů v našich motoGBOXech, vznikl jako způsob bezpečné přepravy motocyklů. Dlouze jsme přemýšleli jak nejšetrněji dopravit motocykl z bodu A do bodu B tak, aby nedošlo k žádnému poškození a hlavně aby netrpěl přepravou samotný motocykl.

Když jsme konstruovali první motoGBOXy věděli jsme určitě, že budeme používat pouze upínací popruhy jednodílné, tedy bez háčků, a to z toho důvodu, že takový upínací popruh se logicky nemá z čeho vyháknout. Tím, že se nemá z čeho vyháknout není potřeba jej maximálně stahovat, ale pouze zafixovat motocykl do roviny. Takový motocykl se potom stane pevnou součástí přepravní klece a není potřeba jej stahovat na tlumičích. Také jsme se během konstrukce motoGBOXu zaměřili na to, abychom nemuseli nic demontovat z Vašich motocyklů a přizpůsobili tak jeho flexibilitu na dané maximum. Dnes umíme bezpečně převézt od malé Hondy Monkey po HD Electroclide , ve své podstatě jakýkoliv motocykl.

motosalon 2.jpg

Může se něco poškodit ?

Jsme  přesvědčení, že během přepravy nemůže dojít k poškození přepravovaných motocyklů vypadnutím z motoGBOXu. Koneckonců, když jsem představovali náš koncept, otočili jsme Hondu Africa Twin vzhůru nohama a nechali ji takto "viset" více jak pět dní na výstavě MOTOCYKL. Jestli-že máme na ukotvený motocykl použité upínací popruhy o celkové síle  minimálně 2000 daN, jedná se o ekvivalent dvou tun. Zjednodušeně řečeno, motocykl vážící 200 kg je tak 10 X předimenzován na pevnost v tahu (Newtonovy pohybové zákony a klasická mechanika)

A  samotné pojištění ? 

Přepravy motocyklů probíhají dle mezinárodní úmluvy CMR (přepravní smlouva v mezinárodní silniční nákladní dopravě) a náklad jako takový je komplexně pojištěn do výše 10 mil.CZK. Pokud by však došlo k pojistné události a totální škodě na přepravovaných motocyklech, likviduje se podle čl.23 této úmluvy, který uvádí maximální hodnotu zboží jako 8,33 zúčtovacích jednotek SDR za 1kilogram hmotnosti zásilky (přepravovaného motocyklu). Zkratka SDR znamená Special Drawing Rights a jedná se o jednotnou měnovou a účetní jednotku užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu. Pokud by tedy došlo k pojistné události, pojišťovna plní podle váhy zboží, nikoliv podle jeho hodnoty. Orientačně cca 270 CZK za jeden kilogram. Např.totální škoda na motocyklu o hmotnosti 300 kg, rovná se pojistnému plnění 300 x 270 = 81.000 CZK. A to by asi nechtěl nikdo z nás.

Z tohoto důvodu máme sjednané připojištění u GENERALI Česká Pojišťovna tzv. doložku V37 - pojištění pro případ zvýšení hodnoty přepravované věci. Odchylně od ustanovení čl. 17 bodu 1 písm.D VPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škody vzniklé v rozsahu daném ustanovením čl. 24 Úmluvy CMR. Udaná cena v nákladním listu nemusí přesně odpovídat skutečné ceně přepravované věci, je-li udaná cena vyšší než skutečná cena věci (převáženého motocyklu) poskytne pojišťovna pojistné plnění jen do výše skutečné ceny, je-li však skutečná cena věci vyšší než udaná, poskytne pojišťovna pojistné plnění jen do výše udané ceny věci. Cenu věci určuje odesílatel a musí odpovídat reálnému stavu motocyklu. Tato hodnota se zapisuje do předávacího transfer protokolu a spolu se čtyřmi fotografiemi motocyklu v motoGBOXu je k dispozici pro účely pojišťovny.

Motogbox

 

Toto připojištění nad rámec úmluvy CMR má každý náš zákazník v ceně přepravného. Není potřeba připojišťovat a účtovat Vám vícenáklady. Naše ceny jsou transparentní a konečné. Pojistná smlouva zde

 

 Rizika vyložení a naložení motocyklů

Jako nejrizikovější vnímáme z naší praxe samotnou nakládku a vykládku motocyklů, nikoliv přepravu jako takovou. Z tohoto důvodu jsou všechny přepravy Vašich motocyklů  prováděny pouze našimi vlastními vozidly. Všichni naši řidiči vč.partnerských skladů jsou podrobováni pravidelnému tréninkovému školení jak manipulovat s Vašimi motocykly a drtivá většina z nich jsou sami motorkáři, kteří vědí jak a kde motocykl správně a bezpečně uchytit. To samé platí pro obsluhu vysokozdvižných vozíků, pokud jsou tyto třeba k zajištění vyložení či naložení Vašich motocyklů.

Motogbox
Motogbox
Motogbox
Motogbox