Jak je motocykl upevněn?

https://www.facebook.com/gboxmototrip